COMPANY NAME
                                                                                                                              Your Company Slogan

Asfaltsbelaggning

Asfaltbeläggningar i Stockholm

Asfaltbeläggningar görs i stor utsträckning i storstäderna och främst då i stockholm. Det finns flera företag som sköter asfalteringen på entreprenad och genom att kontakta oss via formuläret nedan kan vi ge er direkt kontakt med flera entreprenörer i branschen. Vi förmedlar era uppgifter direkt till arbetsledaren och projektläggaren för direkt kontakt och en tydlig offert från proffs.

Genom vår erfarenhet inom entreprenad kan vi ge er seriösa företag för ert uppdrag. Vi gör kontroller på plats hos företagen och vet att de sköter sina åtaganden så ni som kund inte behöver göra någon undersökning. Vi söker efter lediga entreprenörer åt er. Vi kan alltså hjälpa er med förmedlingen, utan att lägga på några kostnder på er som kund.

Asfalteringen sköts till fullo av entreprenören, och det är även entreprenören som har de olika försäkringar och certifieringar som kan krävas för arbetet. Företaget står både för material och utförande av arbetet.

Att lägga asfalt är också ett hantverk och kräver exakthet och erfarenhet. Om något skulle bli snett eller gropigt kan man ibland bli tvungen att göra om hela arbetet från början, eftersom det är väldigt svårt att rätta till i efterhand och få det bra. Eftersom asfalten trycks ihop av antingen en hammarmaskin eller vid större jobb, ångvält så är det inte alltid lätt att veta hur stora mängder som behövs för att täppa till en grop. Erfarenheten hos entreprenören är en nyckelfaktor till ett väl utfört jobb.

Därför rekommenderar vi alltid att man går genom förmedlning för att försäkra sig om att man får en entreprenör som sköter sig. Skulle företaget missköta sig så kommer vi snabbt att få reda på detta och därefter ser vi till att söka kontakt med andra företag som bättre kan åta sig uppgiften. Det är säkrare än att lyssna på företaget direkt då de självklart alltid säger att deras kunder är nöjda.

Som oberoende förmedlare däremot är vårt enda mål att leverera den bästa asfaltsläggaren till våra kunder.

Kontakta oss via kontaktformuläret för att nå just er asfalterare

Asfaltsbelaggning