COMPANY NAME
                                                                                                                              Your Company Slogan

Asfaltsbelaggning

Asfaltbelaggning

Asfaltering görs över hela Sverige. Ofta är det vägunderhåll, garageuppfarter eller andra ytor som behöver vara platta för transporter eller uppställningsplatser.

Vad är Asfalt?

Asfalt eller bitumen förväxlas ofta med tjära och andra liknande svarta termoplastiska material som används till mark och bygg arbeten. Asfalt produceras genom torrdestillering av kol. Under 20-talet, då stadsgas producerades, var tjära en mycket lättillgänglig produkt och används fortfarande ofta som bindemedel för väg aggregat. Tillsatsen av tjära till makadam på vägar leder till asfalt som nu dominerar den största delen av vårt trafiknät sedan 1970 talet.  


Asfalt kan skiljas från de andra delarna av råolja (såsom nafta, bensin och diesel) av processen för fraktionerad destillation, vanligtvis under vakuum. En ytterligare bättre separation uppnås genom bearbetning av de tyngre fraktioner av råolja i en av-asfalterings enhet som använder antingen propan eller butan i en superkritisk fas för att lösa upp lättare molekyler som sedan separeras och tas bort från materialet. Ytterligare behandling är möjligt genom att "blåsa" produkten: nämligen reagera med syre. Detta gör produkten hårdare och mer trögflytande.

Brytfyndigheter,
Naturlig fyndplats för asfalt inkluderar sjön asfalt (främst från Pitch Lake i Trinidad och Tobago och Bermudez Lake i Venezuela), Gilsonite, Döda havet, och tjärsand. Asfalt bröts på Ritchie Mines i Macfarlan i Ritchie County, West Virginia i USA 1852 till 1873.

Typisk asfalt förvaras och transporteras vid temperaturer runt 150 grader Celsius (300 ° F). Ibland kan dieselolja eller fotogen blandas in innan leverans för att behålla likviditeten av materialet. Dessa lättare material sorteras ut av mixern vid ett senare tillfälle. Denna blandning kallas ofta bitumen råvara eller BFS.  

Lyssna

 

Asfaltens Historia 

 

En 1838 upplaga av mekanik Magazine citerar en tidig användning av asfalt i Frankrike. En broschyr daterad 1621, med "Herr monsieur d'Eyrinys, uppger att han hade upptäckt att det finns (Asphaltum) i stora mängder i närheten av Neufchatel", och att han föreslog att använda den på olika sätt - "huvudsakligen i byggandet av luft-burna sädesmagasin, och att skydda, med hjälp av valv, det vattendrag i staden Paris från industrins smuts ", som då gjorde vattnet obrukbart. "Han breder också på fördelarna av detta material för formning nivå och hållbara terrasser" i palats, "begreppet bilda en sådan terrass på gatorna inte ett sannolikt att passera hjärnan på en parisisk i den generationen".  

 

Men det var i allmänhet försummat i Frankrike fram till revolutionen 1830. Då, på 1830-talet fanns det en våg av intresse, och asfalt blev allmänt använda "för trottoarer, platta tak, och fodret av cisterner, och i England, hade viss användning av den gjorts av det för liknande ändamål". Sitt upphov i Europa var "en plötslig företeelse", efter naturlig fyndplats hittades "i Frankrike till Osbann (BasRhin), Parc (l'Ain) och Puy-de-la-Poix (Puy-de-Dome)", men det kan också göras på konstgjord väg. En av de tidigaste använder i Frankrike var det om cirka 24.000 kvadratmeter av Seyssel asfalt vid Place de la Concorde i 1835.

 

Asfalt är en viktig baskomponent i det moderna samhället, eftersom det stödjer både infrastruktur och gör att stora ytor blir behändinga uppställningsytor och lätta att renhålla, tack vara asfalten.

 

I stockholm används asfalt flitigt för att skapa en modern atmosfär och ett lättframkomligt samhälle. Dock är Asfalteringen inte helt miljövänlig, då det krävs stora delar olja för framställningen av asfalt och vid asfaltering krävs det mycket energi.

 

Stockholm stad har också gjort försök med så kallad tyst asfalt. Det är asfalt med håligheter i sig för att absorbera ljud lättare, ett problem med detta är dock att hållbarheten för asfalten försämras avsevärt, särskilt i Sverige där vi har stora variationer i temperatur. Dessutom kommer det lätt ner vatten i asfalten, och när den kylsner till is expanderar kristallerna och spränger asfalten. Detta gör att efter bara en säsong så försvinner den ljuddämpande eftekten till stor del. Detta gör att asfaltering med tyst asfalt hittils inte fungerat väl i Stockholm.

Asfaltsbelaggning